Banner - klub żeglarski tryton

Jesienne kursy motorowodne

Y A C H T C L U B „ T R Y T O N ”

Ogłasza zapisy na kurs, na stopień :

  • Sternika motorowodnego
  • Starszego sternika motorowodnego

 

  • Szkolenie teoretyczne rozpocznie się w dn 01.09.2012r. godz. 1600 (Zalew Sosina YC”TRYTON”).
  • Szkolenie praktyczne odbywać się będzie na Zalewie „Sosina” w miesiącu wrześniu 2012r.
  • Wymagane ukończenie 12 roku życia i umiejętność pływania (przy Ssm staż i 18 lat).
  • Wszelkie informacje pod nr telefonu 501 380 824 oraz 696 355 590 oraz stronie www.tryton.jaw.pl.