CZEGO NIE WOLNO ZAPOMNIEĆ

   Jak chyżo płynie po morzu mój jacht,
   Jak cudnie w żaglach słońce lśni.
   Któż myślałby w taki piękny czas,
   Że tam w niedoli Polska tkwi.

   Za rufą sztormy, rafy, trud,
   Przed dziobem czysta woda mi.
   Któż myślałby w taki piękny czas,
   Że tam w niedoli Polska tkwi.

   To już ostatnie z tysięcy mil,
   Do portu wszyscy będą szli.
   Któż myślałby w taki piękny czas,
   Że tam w niedoli Polska tkwi.

   W niepamięć pójdzie kiedyś wielki rejs,
   Zapomną ci, co poklask dawali mi.
   Zapomnieć wszystko wolno nam,              |
   Lecz nigdy, że tam w niedoli Polska tkwi.  |bis


  • Urbańczyk Andrzej
  • Andrzej Urbańczyk
  • Andrzej Urbańczyk