Banner - klub żeglarski tryton
Print

AUGUSTOWSKIE NOCE

Wykonawca: Koterbska Maria

Słowa: -

Muzyka: -


   Augustowskie noce            | C d G7
   Nad brzegami drzemiące,      | G7 C
   Noce parne, gorące,          | C d G7
   Osłonięte przez mgłę.        | G7 C

   Augustowskie noce            | C d G7
   Zatopione w jeziorach,       | G7 C C7
   Niepoznane do wczoraj        | C7 F
   Odnalazły dziś mnie.         | d7 G7 C (F C)

   Ty chowasz tę muszelkę       | C F
   Znalezioną nad Wigrami,      | d7 G7 C C7
   Długo szumieć będzie jeszcze | C7 H7
   Ożywiona wspomnieniami.      | H7 e G7

   Kolorowy sierpień            | G7 d7
   Naszym żaglem opięty,        | G7 C C7
   Pozostanie w pamięci         | C7 F
   Przez długie dni.            | d7 G7 C (F C)

«...wróc