ODPŁYNĄŁ TOM DO HILO

1. Odpłynął Tom, zostałem sam.
    - Odpłynął Tom do Hilo.
   I ja kiedyś dotrę tam.
    - Odpłynął Tom do Hilo.

Ref.: Do Hilo, gdzieś hen, daleko stąd.
      Co zrobić mam?
      Odpłynął Tom do Hilo.

2. Odszedł Tom, hen, w siną dal.
   Zabrał śmiech, zostawił żal.

3. Odszedł Tom, gdzie cierpień kres.
   Pan go wziął z padołu łez.

4. Odpłynął Tom, porzucił nas.
   Na każdego przyjdzie czas.


  • Stare Dzwony
  • -
  • -