Banner - klub żeglarski tryton
Print

BALLADA O TRZECH BOGACH

Wykonawca: -

Słowa: Andrzej Korycki

Muzyka: Andrzej Korycki


1. Jego Bogiem wiatr był zawsze,                                     | e a D7
   Gdy do niego dłonie żagli składał.                                | G H7
   Rzekłbyś - "Pewnie na wiatr rzuca słowa" -                        | C H7 e C
   Nie, on z Bogiem gadał.                                           | H7 e

2. Jego Bogiem ląd był zawsze,
   Gdy strudzony na piach jego padał.
   Rzekłbyś - "Pewnie strach obleciał człeka" -
   Nie, on z Bogiem gadał.

3. Jego Bogiem dom był zawsze,
   Gdy wróciwszy do ścian twarz przykładał.
   Rzekłbyś - "Pewnie coś go trapić musi" -
   Nie, on z Bogiem gadał.

4. I tak czcił trzech swych Bogów,                                   | H7
   Choć wiatr był wysoko, a brzeg gdzieś daleko, na którym stał dom. | a D D7 G
   Lecz zapomniał żeglarz o tym czwartym Bogu,                       | a e
   Który był tuż obok i los w ręku miał...                           | C H7

5. A tym Bogiem morze było,
   Błąd swój pojął, gdy już w otchłań wpadał.
   Wołał, prosił, lecz Bóg nie rozumiał,
   Czemu?... Z nim nigdy nie gadał...

«...wróc