PIRAT

                                                          | C.F.G.F.C.F.G.G
1. Gdzieś na wielkiej wyspie, co z piractwa słynie,       | C.F.G.F
   Mieszkał mały chłopak w pirackiej rodzinie.            | C.F.G.F
   Kiedy tylko taki mały się pirat urodzi,                | C.F.G.F
   Chce mieć złoto i siłę, by wszystkimi rządzić.         | C.F.G.G.G.G

   Lecz nie łatwo władać światem, wszyscy by tak chcieli.
   Słuchać pirat musi mamy i nauczycieli.
   Jeśli pirat się nie uczy, jest lenia przykładem,
   Na starość taki pirat jest piratem-dziadem!
                                                          | (solista)
Ref.: I ja też będę piratem,                              | a.G.F.F
      I nad morze pojadę latem.                           | a.G.F.F
      Piratem być to fajna sprawa,                        | a.a.G.G
      Pirat - to najlepsza zabawa!                        | F.G.C.C
                                                          | G.G.C.C.G.G
      I on też będzie piratem,                            | (chór)
      I nad morze pojedzie latem.
      Piratem być to fajna sprawa,
      Pirat - to najlepsza zabawa!

2. Gdzie te skarby, te diamenty i wszystkie mądrości?
   Gdzie jest złoto i srebro, lśniące wspaniałości?
   I jeśli ktoś, gdzieś, kiedyś pytanie takie powie,
   Ja odpowiem bez namysłu: W Twojej głowie! W Twojej głowie!

3. Być piratem to marzenie, co może wnet się spełnić.
   Mieć bogactwa możesz tyle, ile w głowie zdołasz zmieścić,
   Bo wszystkie piękne skarby, najlepsze na świecie,
   W waszych głowach są ukryte. Czy wy już to wiecie?

ref...


  • Orkiestra Dni Naszych
  • Jerzy Kobyliński
  • Jerzy Kobyliński